header

Rozwód

W tej kategorii jest 10 artykułów na 2 stronach.

Rozwód bez orzeczenia o winie.

Sąd orzekając rozwód pomiędzy małżonkami orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.
Jednak na zgodne żądanie obydwojga małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Sąd nie umieszcza wtedy w treści wyroku sądowego informacji o winie. Małżonkowie otrzymują rozwód, tak jakby nie ponosili winy za rozpad pożycia małżeńskiego. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie jednego z małżonków kończą się szybciej. Należy jednak p...

Artykuł czytano 2933 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-31Wyjazd dziecka zagranicę po rozwodzie.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając tym samym władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Może także nie ograniczać władzy żadnego z rodziców. Określa również jakiej wysokości koszty każdy z byłych małżonków musi ponosić na utrzymanie i wychowanie dzieci.

Przed wyjazde...

Artykuł czytano 808 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-25Zmiana nazwiska po rozwodzie.

Po uzyskaniu rozwodu kobieta może powrócić do nazwiska noszonego przed zwarciem związku małżeńskiego. Należy złożyć odpowiednie oświadczenie do kierownika urzędu stanu cywilnego w miejscu stałego pobytu.
Wniosek trzeba złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy art. 59). Oznacza to, że nie można wystąpić o zmianę nazwiska w trakcie trwania procesu rozwodowego, ani domagać się, aby sąd wraz z wydani...

Artykuł czytano 1152 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-20Rozwód a eksmisja małżonka.

Sąd wydając wyrok w sprawie rozwodu orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez obydwu małżonków. Uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek do sądu o eksmisję małżonka z mieszkania jeżeli swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia on wspólne mieszkanie (art. 58, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)

Przez naganne zachowanie małżonka należy...

Artykuł czytano 1062 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-18Rozwód z orzeczeniem o winie.

Sąd orzekając rozwód stwierdza, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to jedna z najważniejszych kwestii w sprawach rozwodowych, która pociąga za sobą konkretne konsekwencje prawne. Sprawy sądowe z orzeczeniem o winie są rozpatrywane dłużej niż sprawy bez orzekania o winie.

Sąd może ustalić:
· winę ponosi jeden z małżonków,
· winę ponoszą oboje małżonkowie,
· żaden z małżonków nie ponosi winy.
Za zawinione ...

Artykuł czytano 2271 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-120

1


Przejdź do FORUM
Najnowsze tematy

Nick: ~Kama
Tytuł: Alimenty dla ojczyma
Treść: Witam wszystkich! Bardzo zaciekawiła mnie sprawa ...
07.07.2010   Komentarzy(4)
Więcej...


Nick: ~Ali
Tytuł: Rozwód kościelny
Treść: Cześć wszystkim! Chciałabym się dowiedzieć j ...
07.07.2010   Komentarzy(2)
Więcej...


Nick: ~Czacza
Tytuł: Jak radzić sobie z depresją?
Treść: Hej! Mam takie pytanie... Nie wiem czy w dobrym dz ...
28.06.2010   Komentarzy(7)
Więcej...


Pozostałe tematy:

Sitemap