header

Rozwód kościelny

W tej kategorii jest 7 artykułów na 2 stronach.

Postępowanie dowodowe w sądzie kościelnym.

Postępowanie dowodowe w sądzie kościelnym rozpoczyna się przesłuchaniem stron postępowania. Strony przesłuchiwane są oddzielnie co umożliwia swobodę składania zeznań oraz ustalenie prawdy co do stwierdzenia nieważności zawarcia małżeństwa kościelnego. Jeżeli któraś ze stron odmówi odpowiedzi na zadane pytanie ten fakt zostanie również odnotowany i wzięty pod uwagę przez sędziów Przesłuchiwanie odbywa się w obecności notariusza sadowego. Po przesłuchaniu pozwanego ...

Artykuł czytano 2402 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-16Kto może żądać unieważnienia małżeństwa kościelnego.

W wierze katolickiej nie ma rozwodów, dlatego też jedyne co można uzyskać to unieważnienie małżeństwa lub zwolnienie od zawartego małżeństwa. Podczas procesu kościelnego udowadnia się, że węzeł małżeński w ogóle nie istniał pomimo, że małżeństwo zostało zawarte. Do stwierdzenia nieważności małżeństwa może dojść jeżeli zaistniała jedna z przyczyn znajdująca się w Kodeksie Prawa Kanonicznego dotycząca unieważnienia małżeństwa kościelnego.

Stwierd...

Artykuł czytano 1086 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-14Kiedy sąd kościelny odrzuci skargę.

Skarga powodowa może zostać przyjęta lub odrzucona wyłącznie dekretem wydanym przez sędziego lub przewodniczącego trybunału kolegialnego. Na wydanie dekretu sędzia ma miesiąc od złożenia skargi, nie oznacza to jednak, że skarga zostanie równie szybko rozpatrzona. Jeżeli w tym czasie nie zostanie wydany dekret, to powód może domagać się, aby sędzia wypełnił swój obowiązek. Jeżeli i wtedy milczy, to po upływie 10 dni od złożenia prośby, uważa się skargę za przyjęt

Artykuł czytano 816 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-13Przyczyny unieważnienia małżeństwa kościelnego.

Można wyróżnić następujące przyczyny unieważnienia małżeństwa kościelnego znajdujące się w Kodeksie Prawa Kanonicznego:


1. Bezpłodność i impotencja jednego z małżonków.

Jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego współmałżonek wiedział, że jest bezpłodny i zataił ten fakt – to zawarte małżeństwo jest nieważne. Impotencja powoduje nieważność małżeństwa z samej jego „natury”, gdyż celem małżeństwa jest posiadanie potomstwa (kan....

Artykuł czytano 1511 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-09Jak wygląda procedura rozwodu kościelnego ?

Aby rozpocząć procedurę rozwodową należy wnieść skargę powodową o unieważnienie małżeństwa kościelnego do sądu biskupiego właściwego dla:
- diecezji w której został zawarty związek małżeński,
- miejsca stałego lub tymczasowego pobytu strony pozwanej,
- miejsca stałego pobytu strony powodowej.

Przykładowy wzór skargi wygląda następująco:


miejscowość, dn. ………..
Imię i nazwisko
(także nazwisko panieńskie – jeśli chodzi o kob...

Artykuł czytano 1653 razy. Czytaj całość Dodano 2010-01-030

1


Przejdź do FORUM
Najnowsze tematy

Nick: ~Kama
Tytuł: Alimenty dla ojczyma
Treść: Witam wszystkich! Bardzo zaciekawiła mnie sprawa ...
07.07.2010   Komentarzy(4)
Więcej...


Nick: ~Ali
Tytuł: Rozwód kościelny
Treść: Cześć wszystkim! Chciałabym się dowiedzieć j ...
07.07.2010   Komentarzy(2)
Więcej...


Nick: ~Czacza
Tytuł: Jak radzić sobie z depresją?
Treść: Hej! Mam takie pytanie... Nie wiem czy w dobrym dz ...
28.06.2010   Komentarzy(7)
Więcej...


Pozostałe tematy:

Sitemap