header

Czy rodzeństwo musi płacić alimenty ?


Jacek Michałek
2010-03-08

Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo zarówno rodzone jak i przyrodnie. W pierwszej kolejności o alimenty ubiegać się mogą dzieci i wnuki względem rodziców i dziadków, w dalszej kolejności rodzice i dziadkowie względem dzieci i wnuków. Natomiast dopiero w dalszej kolejności znajduje się obowiązek alimentacyjny rodzeństwa.

Sąd podczas orzekania alimentów wobec rodzeństwa bierze pod uwagę czy osoba ubiegająca się o alimenty znajduje się w niedostatku. Czyli nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych, nie posiada środków do ich zaspokojenia i nie może ich uzyskać wykorzystując swoje możliwości zarobkowe. Jeżeli brat czy siostra z własnej woli żyje w niedostatku pomimo tego, że ma możliwości zarobkowe to nie otrzyma alimentów od rodzeństwa. 

Sąd również przy orzekaniu alimentów od rodzeństwa bierze pod uwagę czy obowiązek płacenia alimentów nie spowoduje pogorszenia sytuacji materialnej zobowiązanego do ich płacenia i członków jego rodziny. Rodzeństwo nie musi płacić alimentów, tylko dlatego, że brat czy siostra znajdują się w gorszej sytuacji materialnej, życiowej niż oni sami.

Do możliwości zarobkowych rodzeństwa zalicza się też dochody uzyskiwane z wynajmu np. mieszkania, oraz rentę, emeryturę, wynagrodzenia z pracy zarobkowej.  Jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od podjęcia pracy, tylko dlatego aby uniknąć płacenia alimentów, to nie może się z tego powodu powoływać na brak możliwości wykonywania obowiązku alimentacyjnego.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w Dziale III Obowiązek Alimentacyjny stanowi że:

 Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

 

Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

 

Art. 132. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Art. 134. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

 

Opracowanie: Jacek MichałekWstecz


Prawa autorskie. Zastrzeżenia odpowiedzialności.


Przejdź do FORUM
Najnowsze tematy

Nick: ~Kama
Tytuł: Alimenty dla ojczyma
Treść: Witam wszystkich! Bardzo zaciekawiła mnie sprawa ...
07.07.2010   Komentarzy(4)
Więcej...


Nick: ~Ali
Tytuł: Rozwód kościelny
Treść: Cześć wszystkim! Chciałabym się dowiedzieć j ...
07.07.2010   Komentarzy(2)
Więcej...


Nick: ~Czacza
Tytuł: Jak radzić sobie z depresją?
Treść: Hej! Mam takie pytanie... Nie wiem czy w dobrym dz ...
28.06.2010   Komentarzy(7)
Więcej...


Pozostałe tematy:

Sitemap