header

Regulamin


1. Regulamin dotyczy warunków i zasad korzystania oraz tworzenia Serwisu Rozwod-Separacja.info. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
2. Serwis Rozwod-Separacja.info to serwis poświęcony w całości problemowi rozwodu i spraw z nim związanych.
3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Rozwod-Separacja.info zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
4. Dodając artykuł/historię, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
5. Po dodaniu ogłoszenia/historii akceptacja trwa do 24h/w wyjątkowych przypadkach czas ten może się wydłużyć. Po zatwierdzeniu/usunięciu ogłoszenia/historii wysyłany jest e-mail ze stosowną informacją na adres e-mail podany przez dodającego ogłoszenie/historię.
6. Administrator Serwisu Rozwod-Separacja.info nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Treści zamieszczane w Serwisie Rozwod-Separacja.info publikowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkowników. Zabrania się publikacji artykułów, zdjęć, filmów cudzych, podlegających ochronie praw autorskich. W przypadku plagiatu lub naruszenia własności intelektualnej osób trzecich wskazany artykuł/historia łąmiący prawo zostanie usunięty/a.
7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane komentarze. Za komentarze odpowiedzialność ponoszą użytkownicy Serwisu Rozwod-Separacja.info. Wszelkie poglądy i opinie są prywatnymi opiniami użytkowników Serwisu.
8. Użytkownik zamieszczając artykuł oraz zdjęcia oświadcza że udziela serwisowi Rozwod-Separacja.info nieodpłatnie licencji z prawem udzielania sublicencji na okres 10 lat na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
9. W przypadku, gdy treści artykułu lub zdjęcia budzą jakąkolwiek wątpliwość pod względem zawartości, prawdomówności, zgodności z obowiązującym prawem mogą zostać odrzucone bądź usunięte przez Administratora Serwisu.
10. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie artykułów i zdjęć o treściach niedozwolonych z punktu widzenia obowiązującego prawa, łamiących powszechnie obowiązujące normy społeczne i obyczajowe oraz zawierające treści niezgodne z Netykietą. W Serwisie Rozwod-Separacja.info nie będą akceptowane jakiekolwiek treści o charakterze erotycznym/pornograficznym, zawierające treści wulgarne, obraźliwe, związane z przemocą, treści komercyjne/reklamowe czy też naruszające prawa autorskie osób trzecich.
11. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia zamieszczonego materiału z Serwisu Rozwod-Separacja.info w przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych ustaleń.
12. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo ingerencji w treści artykułów zamieszczanych w Serwisie Rozwod-Separacja.info w zakresie korekty ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej itp. bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkownika.
13. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników Serwisu bez podania przyczyny.

 

Przejdź do FORUM
Najnowsze tematy

Nick: ~Kama
Tytuł: Alimenty dla ojczyma
Treść: Witam wszystkich! Bardzo zaciekawiła mnie sprawa ...
07.07.2010   Komentarzy(4)
Więcej...


Nick: ~Ali
Tytuł: Rozwód kościelny
Treść: Cześć wszystkim! Chciałabym się dowiedzieć j ...
07.07.2010   Komentarzy(2)
Więcej...


Nick: ~Czacza
Tytuł: Jak radzić sobie z depresją?
Treść: Hej! Mam takie pytanie... Nie wiem czy w dobrym dz ...
28.06.2010   Komentarzy(7)
Więcej...Sitemap